วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือสถาปัตยกรรม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีความพิเศษกว่าสิ่งอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคต่าง
การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอันกว้างนั้น สามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน เช่น สิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม,สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรยทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง  สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ อายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500 ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon )ในศตวรรษที่สองก่อนค.ศสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง สมัยโบราณเป็นผลงานของมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะชวนพิศวง จากยุคสมัยแรกเริ่มอารยธรรของโลกในแถบ ลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์ ถึงยุคความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณ และยุคสมัยอาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ
          สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณ ได้แก่
   1.พีระมิดแห่งเมืองกิซา
   2.มหาวิหารอาร์เทมีส
   3.สุสานของกษัตริย์โมโซรุส 
   4.สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
   5.เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
   6.เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส
   7.หอประภาคารโรส
สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและ เป็นที่ยอมรับ กันแพร่หลายต่อมาหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด ยกเว้นพีระมิด ล้วนแต่เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน หรือแบบจำลองเท่านั้น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลางล้วนแต่ยัง ดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบันถึงแม้จะเสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ7สิ่งมหัศจรรย์ของ โลก สมัยกลาง มีความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมา จากยุคโบราณเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้
   1.หอเอนเมืองปิซา
   2.สนามกีฬากรุงโรม
   3.สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
   4.สุเหร่าเซ็นโซเฟีย
   5.กำแพงเมืองจีน
   6.เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานเกิง
   7.กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน สร้างขึ้นระหว่าง ศตวรรษที่ 17 - ศตวรรษที่ 20 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ได้นำการจัดอันดับใหม่ ดังนี้
   1.ชิเชน อิตสา
   2.ทัชมาฮาล
   3.รูปปั้นพระเยซู
   4.กำแพงเมืองจีน
   5.เปตรา
   6.สนามกีฬากรุงโรม
   7.อาณาจักรอินคา